Cenas ir aktuālas 01.05.2020.
Cenas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma


Nosaukums Vien. Cena PVN 21% Summa
1 Maksa par rēķinu nosūtīšanu pa pastu (ierakstīta vēstule) EUR/1 vēstule 1.62 0.31 1.79
2 Sniega tīrīšanu (attiecīgajos mēnešos) pie nomājamām telpām Nomnieks veic paša spēkiem un līdzekļiem. Par sniega tīrīšanu pie iebraucamajiem vārtiem un no piebraucamajiem ceļiem teritorijā Nomnieks apmaksā Iznomātājam savu izdevumu daļu proporcionāli nomājamai platībai. Nomnieka pienākums ir apmaksāt Iznomātāja sniegto pakalpojumu atbilstoši piestādītajam rēķinam.  EUR/1 stunda 15.00 3.15 18.15
3 Atkritumu savākšana atsevišķā konteinerā un tā regulāra izvešana- nomnieks taisa uz sava rēķina        

Sazinieties ar mums!

Ziņojumā automātiski parādīsies saite uz šo mūsu mājaslapas lapu. Jūs saņemsiet vēstules kopiju.