Cenas ir aktuālas 01.05.2020.
Cenas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma

Elektroenerģijas cena sastāda 0,2064 eiro / kWh + PVN.

Turklāt, nomniekam papildus ir jāinformē par viņam nepieciešamo jaudu, un jāveic par to samaksu 1,63 eiro/ kW + PVN.

Ja nomniekam ir nepieciešams uzstādīt papildus aprīkojumu vai pieslēgt lielākas jaudas elektrības kabeli, viss tiek veikts uz nomnieka rēķina.

Ja telpā nav skaitītāja - uzstādīšana uz nomnieka rēķina. Mēs izmantojam skaitītājus ar attālinātās nolasīšanas sistēmu, izmantojot internetu. Uzstādot šādu skaitītāju, nomnieks saņem piekļuvi datu nolasīšanai caur internetu.

Elektroenerģijas cena var tikt mainīta, mainoties piegādātāja noteiktāj cenai vai ja mainās piegādātājs.
Parasti līgumi ar piegādātājiem tiek noslēgti uz 1 gadu.

Sazinieties ar mums!

Ziņojumā automātiski parādīsies saite uz šo mūsu mājaslapas lapu. Jūs saņemsiet vēstules kopiju.