LOGO Rekvizīti

 

SIA RCPF 

Juridiskā adrese: Patversmes iela 19-2, Rīga, LV-1005Faktiskā adrese: Patversmes iela 19-2, Rīga, LV-1005Reģistrācijas numurs: 40003251778

PVN maksātāja numurs: LV40003251778

Banka: A/S "SEB Banka"

Kods: UNLALV2X 

IBAN: LV71UNLA0003013467875