Rekvizīti

Juridiskā adrese: Patversmes iela 19-2, Rīga, LV-1005

Faktiskā adrese: Patversmes iela 19-2, Rīga, LV-1005

Reģistrācijas numurs: 40003251778
PVN maksātāja numurs: LV40003251778
Banka: A/S "SEB Banka"
Kods: UNLALV2X 
IBAN: LV71UNLA0003013467875 

SIA "RCPF" | secretary@rcpf.lv | Тел.: +371 67392419, Факс: +371 67228441

Copyright  SIA "RCPF"